Data protection

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je sta subjekta Aljaž Berginc s.p. in Roman Berginc s.p. (v nadaljevanju: upravljalec).

The controller is aware of the importance of personal data protection. Our customers are important to us and we understand their privacy concerns and therefore handle their personal information responsibly. We fully respect our commitments to the lawful, fair and transparent processing of personal data. We also take appropriate security measures to ensure that personal data are not accessed by unauthorized persons, maintain their confidentiality and integrity, and prevent their loss or accidental destruction throughout processing.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo osebne podatke obdeloval v skladu z naslednjimi nameni:

  • pošiljanje brezplačnih priložnostnih obvestil za namene obveščanja o novostih v tiskanih in/ali elektronskih vsebinah pod blagovno znamo All About Crypto,
  • pošiljanje brezplačnih priložnostnih obvestil o ključnih spremembah, dopolnilih in dogodkih, ki so neposredno vezani na vsebine v tiskanih in/ali elektronskih objavah All About Crypto,
  • pošiljanje vabil o internetnih in fizičnih delavnicah na temo varnosti in upravljanja s kriptovalutami v izvedbi ali soizvedbi All About Crypto.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE ZBIRAJO

Upravljalec zbira naslednje osebne podatke:

  • podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal allaboutcrypto.si (ime, priimek, e-naslov, naslov),
  • podatki o IP naslovu uporabnika.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Poleg upravljavca, osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljavcu nudijo podporne storitve in sicer tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter obdelovalci, ki jih upravljalec angažira za zagotavljanje svojih storitev.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam. Upravljalec bo osebne podatke posredoval pogodbenim obdelovalcem (točka Obdelovalci osebnih podatkov) ter v primeru suma kršitve splošnih pogojev tudi ostalim osebam (državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Upravljalec osebne podatke v nobenem primeru ne razkriva in ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

PRAVICE POSAMEZNIKA

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu, kjer je privolitev podal – allaboutcrypto.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da kliknete na povezavo ‘Odjava’ v nogi elektronskega sporočila ali nas kontaktirate na info@allaboutcrypto.si.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih upravljalec osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Your All About Crypto (version from 24.5.2021)

REGISTRATION